poniedziałek, 2 września 2013

Razem w świetlicy

Głównym celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych zajęciach lekcyjnych, stworzenie miejsca do wypoczynku, odrobienia zadania domowego i wspólnej zabawy. Nasza świetlica oferuje wychowankom szereg różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu m.in.: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczne, kultury żywego słowa, zabawy dydaktyczne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe w salce korekcyjnej, placu zabaw oraz na boisku szkolnym. Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem a zwłaszcza czas poświęcony twórczym zabawom, które rozwijają naturalną kreatywność dzieci. 
Aby zapisać dziecko na zajęcia do świetlicy szkolnej należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Do Świetlicy Szkolnej, którą można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio u nauczyciela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz