środa, 22 stycznia 2020

Kto w rodzinie jest najważniejszy?

Tym razem dowiedzieliśmy się czym jest grupa. Oglądaliśmy film "Skąd się biorą grupy", obrazujący powszechność grup w środowisku w otaczającym nas świecie. Poznaliśmy role poszczególnych osób w grupie oraz utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż łatwiej żyje się w grupie. Doskonałym tego przykładem była gra "Stonoga", która pokazała nam jak ważna jest współpraca by osiągnąć cel. 

Wyciągnęliśmy z naszych działań następujące wnioski:
- każda osoba w grupie jest ważna 
- by móc działać w grupie, musimy zwracać uwagę na inne osoby
- liczy się współdziałanie wszystkich uczestników w grupie
- niektórych zadań nie jesteśmy w stanie wykonać sami
- przynależność do grupy daje większe możliwości działania, niż działanie w pojedynkę
- każdy wnosi swój wkład w pracę i funkcjonowanie grupy.

Rodzina to najważniejsza dla nas grupa społeczna. Każdy w rodzinie jest ważny i spełnia określone role: dba o bezpieczeństwo finansowe rodziny, przygotowuje posiłki, opiekuje się dziećmi czy potrafi wszystkich rozbawić i wprowadzić w dobry nastrój.

Na koniec stworzyliśmy leporello o mamie lub tacie.Jak ukryć emocje w filiżance?

Zajęcia rozpoczęliśmy od projekcji filmu o dość zagadkowym tytule "Jak ukryć emocje w filiżance?"
Emocje wpływają na sposób przekazywania informacji. W zależności od towarzyszących emocjom w czasie rozmowy zmieniamy swoje zachowanie: zmiana tonu głosu, mimiki twarzy, gestykulacji. Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Wykonaliśmy filiżanki przestawiające emocje w dniu zajęć.
Zapraszamy do galerii... 
KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów do KONKURSU na grę planszową waszego autorstwa!
wtorek, 21 stycznia 2020

Czy można uczyć się szybciej?

Wstępem do zajęć w Niezwykłej Krainie Koncentracji Uwagi była zabawa, w której witaliśmy się za pomocą różnych części ciała.

Poznaliśmy kilka ciekawostek dotyczących funkcjonowania mózgu. Uczniowie dotykali konsystencję galaretkę, by poczuć konsystencję mózgu. Jak trafnie zauważyli uczniowie, mózg ludzki przypomina wyglądem orzecha włoskiego. Dowiedzieliśmy się czym jest neuron oraz za pomocą zabawy zobrazowaliśmy jego działanie w mózgu. Zapoznaliśmy się z plakatem przedstawiającym funkcje półkul mózgu.Jednym z ćwiczeń pomagającym w koncentracji uwagi jest układanie puzzli. 

Wykonaliśmy różne ćwiczenia ułatwiające koncentrację uwagi, a także rysowaliśmy oburącz.
poniedziałek, 20 stycznia 2020

Zimowy krajobraz

Kolejny raz zajęcia z elementami edukacji przez ruch D. Dziamskiej. Tym razem w zimowym nastroju. Rytmiczne malowanie wałeczkami pasteli w odcieniach zimy. Kreślenie spirali w kolorach ziemi, a następnie rytmiczne zgniatanie papieru - ćwiczenia wzmacniające mięśnie dłoni oraz tworzenie bałwanków. 
Zapraszamy do galerii...
Czym ludzie różnią się między sobą?

Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od projekcji "Bajki o czterech królewiczach" wprowadzając uczniów  w temat typów osobowości. Uczniowie próbowali identyfikować się z kolorami, uzasadniając swój wybór i wskazując sytuacje, w których są odpowiednimi kolorami. Następnie ocenili zachowanie bohaterów zgodnie stwierdzając, że wyjście z opresji nie byłoby możliwe bez wszystkich braci. Oglądnęliśmy także fragment filmu pt. "Zwierzogród" i zapoznaliśmy się z cechami poszczególnych typów osobowości bohaterów oraz ich wpływie na wykonywane codzienne zadania i współpracę. 
Mini prezentacja skłoniła uczniów do odszukania swojego typu osobowości:)
Czy jestem...?
- cholerykiem - porywczy, niewyrozumiały, energiczny, urodzony przywódca, człowiek czynu
- sangwinikiem - wesoły, pogodny, towarzyski, gadatliwy, niezorganizowany, zapominalski
- flegmatykiem - powolny, zrównoważony, dowcipny, pogodny, obserwator
- melancholikiem - perfekcjonista, uczuciowy, wrażliwy, wierny przyjaciel, podatny na smutek
To dopiero byłą zabawa!
Słusznie zauważyliśmy, że żaden człowiek w całości nie reprezentuje jednego z wymienionych typów, a określenie rodzaju temperamentu pomaga w zrozumieniu siebie i innych.
Na zakończenie narysowaliśmy zwierzęta, które zdaniem dzieci najbardziej odzwierciedlają ich osobowość. 
Zapraszamy do galerii....
sobota, 18 stycznia 2020

Konwencja Praw DzieckaKonwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Zaznacza, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.

Dziecko ma prawo do:

 • - wychowywania się w rodzinie
 • - adopcji
 • - oświaty i nauki
 • - kultury, wypoczynku i rozrywki
 • - ochrony zdrowia i opieki medycznej
 • - wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu
 • - dostępu do informacji
 • - ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
 • - prywatności
 • - równości

Prawa socjalne dziecka:

 • -  prawo do zabezpieczenia socjalnego
 • - prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia
 • - prawo do odpowiedniego standardu życia
 • - prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki

W listopadzie świętowaliśmy 30 rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Tego dnia uczniowie przypomnieli sobie jakie prawa gwarantuje im konwencja oraz co każde z nich oznacza.