sobota, 27 września 2014

Dzień Marchewki

W minionym tygodniu w naszej szkole przeprowadzona została akcja "Sok marchewkowy pożywny i zdrowy". Również świetlica przyłączyła się do tej akcji. Dzieci rozwiązywały zagadki o marchewce oraz innych owocach i warzywach. Próbowaliśmy także jak smakuje marchewka i sok z niej zrobiony, a nawet zrobiliśmy marchewki z papieru.
 Ze zwykłej marchewkipowstały takie oto "marchewkowe stworki"
a wraz z panią Basią dzieci zrobiły i upiekły pyssssszzzzzne ciasto marchewkowe. Chętnych do pieczenia ciasta było wielu więc podzieliliśmy się na dwie grupy. Najpierw przystąpiły do działania starsze dziewczynki, a potem młodsze. Zgodnie pracowały i sumiennie wywiązywały się ze swoich zadań obie grupy.

A to najprzyjemniejsza część dnia - efekt końcowy pracy zespołowej - DEGUSTACJA:)


MK i BB


wtorek, 23 września 2014

Dzień Kropki

 

15 września w naszej świetlicy świętowaliśmy Dzień Kropki. Tego dnia dzieciaki przyszły do szkoły w ubraniach w groszki, kropki i kropeczki. Zajęcia rozpoczęliśmy od przyklejenia sobie na buzię, albo bluzeczkę kilku kolorowych groszków, a później z uśmiechem na twarzy wymyślaliśmy historię naszej KROPECZKI. W dalszym etapie naszych kropeczkowych zmagań przystąpiliśmy do działań plastycznych. Zobaczcie sami...


A to efekt końcowy...BB

niedziela, 7 września 2014

Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2014/2015

plan pracy świetlicy


Regulamin świetlicy

1. Dbamy o czystość i porządek w świetlicy, a po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie.
2. Szanujemy sprzęt będący wyposażeniem świetlicy i dbam o nie jak o swoje.
3. Nie krzyczę, ale zawsze mówię półgłosem.
4. Dbamy o czystość osobistą i estetyczny wygląd.
5. Szanujemy cudzą własność i nie przywłaszczamy jej sobie.
6. Opiekujemy się i pomagamy młodszym koleżankom i kolegom.
7. Nie obmawiamy innych, nie przezywamy ich i dotrzymujemy danego słowa.
8. Chętnie korzystamy z pomocy oferowanej przez nauczyciela, a lekcje odrabiam starannie.
9. Znamy i stosujemy elementarne zasady grzeczności, tj. proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia.
10. Słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.
11. Stosuję się do poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.
12. Potrafimy zgodnie bawić się i pracować w grupie.
13. Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie, umiemy pogodzić się z przegraną.
14. Dbamy o piękno języka polskiego, nie używamy brzydkich wyrazów.
15. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy, zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień.
16. Przestrzegany zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych i zabaw na powietrzu.
17. Za zgodą nauczyciela możemy wyjść ze świetlicy do biblioteki szkolnej, sklepiku szkolnego, stołówki szkolnej.
18. Nie wolno nam bez pisemnej zgody rodziców, którą wcześniej pokazujemy wychowawcy, wychodzić poza teren szkoły.
19. W przypadku złego zachowania się ucznia  na zajęciach nauczyciel powiadamia o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły.
20. Za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych mamy prawo do pochwał ustnych oraz pisemnych skierowanych do rodziców, wychowawców klasowych i dyrekcji szkoły.
21. Nauczyciel-wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków oraz udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudnych.
22. Uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w obecności nauczyciela-wychowawcy w sposób kulturalny, nie raniący niczyich uczuć.

Witamy po wakacjach!

Witamy wszystkich po przerwie wakacyjnej.

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania czasu w świetlicy przed lub po lekcjach.
Po wakacyjnej przerwie świetlicowy blog ponownie bierze się do pracy.
W zakładce "wychowawcy" znajdziecie tegoroczną kadrę wychowawców, którzy będą wspólnie z Wami spędzać czas, a w zakładce "do pobrania" znajdziecie kartę zgłoszeniową.

Zapraszamy do świetlicy ; )