poniedziałek, 30 maja 2016

A w świetlicy...

       „Moje zdrowie w moich rękach” – tak brzmiał temat naszych zajęć świetlicowych, które zostały przeprowadzone w maju. Głównym celem zajęć było wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie, ukazanie znaczenia ruchu w życiu człowieka oraz rozmowa w jaki sposób należy dbać o zdrowie. 
W czasie zajęć dzieci rozwijały swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zabawach i grach ogólnorozwojowych, rozwiązywały zagadki o tematyce zdrowotnej, a także wykonały prace plastyczne nawiązujące do powyższego tematu.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć!Gdy tylko dopisywała pogoda wychodziliśmy z dziećmi na plac zabaw...  :)Odwiedził nas też królik "Tuptuś"- był u nas krótko, ale szybko zdobył sympatię dzieci i cieszył się dużym zainteresowaniem.


piątek, 13 maja 2016

Mali ekolodzyW naszej świetlicy  odbyły się zajęcia tematycznie związane z Dniem Ziemi. Głównym celem zajęć było kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku. W ramach akcji przeprowadzono pogadankę na temat rzeczy szkodliwych wpływających na nasze środowisko, a także tych które dobrze na nie wpływają. Uczniowie uczyli się segregować odpady, wykonali plakat  o tematyce ekologicznej. Dodatkowo świetliczaki rozwiązywały quizy, rebusy i krzyżówki nawiązujące do w/w tematu. Nasi podopieczni chętnie brali udział we wszystkich przygotowanych dla nich zadaniach.